Zamknij

  SKONTAKTUJ SIĘ

  Zostaw nam swoje dane kontaktowe - wrócimy z informacją w dogodnym dla Ciebie przedziale godzinowym!

  Wybierz godzinę kontaktu
  Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Marina Developer Sp. z o.o.
  Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego skierowanej do mnie informacji handlowej.


  Zamknij

  Inwestycje mieszkaniowe

  ClubHouse CLUBHOUSE Szczecin Więcej
  Apartamenty Warszewo Apartamenty 101 Szczecin Więcej
  Półwysep Dziwnów Półwysep Dziwnów Dziwnów Więcej

  Inwestycje komercyjne

  Judyma JUDYMA Szczecin Więcej
  Hangar HANGAR Szczecin Więcej
  Zamknij
  Apartamenty Warszewo Apartamenty Warszewo Szczecin Więcej
  Międzywodzie Park Międzywodzie Park Międzywodzie Więcej
  Warszewo Przy Parku Warszewo Przy Parku Szczecin Więcej
  Inwestycja:
  Apartamenty Warszewo
  Zmień

  Kiedy deweloper może rozpocząć sprzedaż mieszkań?

  Kiedy deweloper może rozpocząć sprzedaż mieszkań? Deweloper rozpoczyna całą procedurę poprzez podanie takiej informacji do wiadomości publicznej. Poprzedza to przygotowanie prospektu informacyjnego który jest związany z konkretnym przedsięwzięciem deweloperskim. Wiele osób nadal zastanawia się, czy mogą być sprzedawane tzw. dziury w ziemi? Tak, jeśli tylko wcześniej zostanie opracowany prospekt informacyjny, zawierający ostateczny termin oddania mieszkań nabywcom.

  Sprzedaż mieszkań w budynku wielorodzinnym przez dewelopera

  Ustawa deweloperska obowiązuje do 29 kwietnia 2012 roku i ma na celu ochronę potencjalnych kupujących przed nieuczciwymi deweloperami handlującymi nie tylko lokalami, ale również wspomnianymi dziurami w ziemi. Na podstawie tej ustawy każdy deweloper przed rozpoczęciem sprzedaży mieszkań musi wywiązać się z zawartych w niej przepisów. Ustawa wskazuje, że deweloper może rozpocząć sprzedaż mieszkań w chwili podania informacji na temat lokali  znajdujących się w jego ofercie i przygotowanych już do sprzedania.

  Prospekt informacyjny wymagany jest ustawą, na życzenie kupującego. Każdy kupujący lokal mieszkalny na prawo zażądać od dewelopera zobrazowania informacji finansowo – prawnych całej inwestycji. Zakup mieszkania wiąże się z zawarcia przez niego umowy. Innym wymogiem nałożonym przez prawo na deweloperów przed sprzedażą mieszkań jest wybranie banku, którego zadaniem będzie prowadzenie rachunku powierniczego (mieszkaniowego).

  Chociaż zakup mieszkań jeszcze przed ich wybudowaniem jest korzystny cenowo, to jednak wiąże się z pewnymi niebezpieczeństwami. Z tego powodu dużym zainteresowaniem cieszy się sprzedaż już gotowych mieszkań, które można obejrzeć, stwierdzić usterki oraz jakość materiałów wykorzystanych do budowy. Jeżeli w ofercie dewelopera znajdują się ostatnie mieszkania można po okazyjnej cenie dokonać zakupu nieruchomości.

  Jak zmieniają się zasady sprzedaży mieszkań w 2022 roku?

  Istotną zmianą podczas rozpoczęcia sprzedaży mieszkań przez dewelopera jest nałożenie na niego kategorycznego obowiązku dostarczenia kupującemu prospektu informacyjnego jeszcze przed podpisaniem umowy deweloperskiej. Zrezygnowano z obecnych regulacji, które wskazywały, że doręczenie prospektu jest realizowane tylko na żądanie nabywcy.

  Ustawa określa możliwość rozpoczęcia sprzedaży lokali poprzez podanie do publicznej wiadomości stosownych informacji dotyczących rozpoczęcia procesu proponowania mieszkań w zakresie danego przedsięwzięcia deweloperskiego. Analizując pojęcie rozpoczęcie sprzedaży, trzeba uwzględnić wszystkie składowe, jakie posiada jego definicja ustawowa.To wiele elementów, które muszą zostać spełnione, aby można było przyjąć, iż rzeczywiście doszło do rozpoczęcia sprzedaży z punktu widzenia przepisów ustawy.

  Sprzedaż mieszkań przez dewelopera według ustawy

  Ważne! Przedsięwzięcie deweloperskie jest procedurą obejmującą budowę zgodnie z ustawą o prawie budowlanym a także działaniami faktycznymi i prawnymi które są konieczne do rozpoczęcia budowy a także oddania budynku. Ideą ustawodawcy było to, aby stan prac budowlanych realizowanych przez dewelopera w zakresie danego przedsięwzięcia deweloperskiego był tak zaawansowany, aby można było uznać je za rozpoczęte w stopniu rzeczywistym. Jednocześnie jego rozpoczęcie nie powinno być łączone tylko z faktem uzyskania praw do mieszkania oraz publicznym ogłoszeniem rozpoczęcia ich sprzedaży. Musi opierać się na rozpoczęciu ich oferowania co jest zgodne z przepisami kodeksu cywilnego.

  Wymagania stawiane deweloperowi przed rozpoczęciem sprzedaży mieszkań

  Każdy deweloper na podstawie przepisów ustawy przed rozpoczęciem sprzedaży ma obowiązek posiadać wszystkie informacje niezbędne do opracowania oferty.To pozwoli określić przedmiotowo najważniejsze zapisy umowy zawieranej z kupującym.Trzeba więc stwierdzić, że deweloper musi być w posiadaniu tytułu prawnego do danej nieruchomości, na której będzie budowany budynek wielomieszkaniowy. Ponadto wymogiem jest posiadanie projektu budowlanego a także analizy finansowej która jest konieczna do określenia ceny mieszkania. Deweloper musi mieć harmonogram wskazujący czas przeniesienia prawa własności mieszkania na nabywcę. 

  Umowa deweloperska – co trzeba wiedzieć

  Nabycie lokalu mieszkalnego od dewelopera jest powiązane z podpisaniem umowy deweloperskiej. Trzeba pamiętać o tym, że jest to najistotniejszy dokument porządkujący zobowiązania stron. Środki finansowe kupujących trafiają na bankowe rachunki powiernicze. Otwarty rachunek nakazuje bankowi przelewania pieniędzy kupujących w czasie prac budowlanych, w zależności od postępów na budowie. A oznacza to, że do czasu zakończenia prac budowlanych cała kwota na zakup mieszkania znajduje się na koncie dewelopera.

  Natomiast zamknięty rachunek cechuje się tym, że pieniądze są przekazywane deweloperowi dopiero po zakończeniu budowy. Jeżeli doszłoby do bankructwa dewelopera środki znajdujące się na rachunku powierniczym zostaną zwrócone kupującemu, ponieważ nic nie zostało jeszcze przelane deweloperowi. Deweloperzy najczęściej wybierają otwarty rachunek powierniczy.

  Kiedy deweloper może rozpocząć sprzedaż mieszkań?