Zamknij

  SKONTAKTUJ SIĘ

  Zostaw nam swoje dane kontaktowe - wrócimy z informacją w dogodnym dla Ciebie przedziale godzinowym!

  Wybierz godzinę kontaktu
  Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Marina Developer Sp. z o.o.
  Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego skierowanej do mnie informacji handlowej.


  Zamknij

  Inwestycje mieszkaniowe

  ClubHouse CLUBHOUSE Szczecin Więcej
  Apartamenty Warszewo Apartamenty 101 Szczecin Więcej
  Półwysep Dziwnów Półwysep Dziwnów Dziwnów Więcej

  Inwestycje komercyjne

  Judyma JUDYMA Szczecin Więcej
  Hangar HANGAR Szczecin Więcej
  Zamknij
  Apartamenty Warszewo Apartamenty Warszewo Szczecin Więcej
  Międzywodzie Park Międzywodzie Park Międzywodzie Więcej
  Warszewo Przy Parku Warszewo Przy Parku Szczecin Więcej
  Inwestycja:
  Apartamenty Warszewo
  Zmień

  Jakie koszty ponosi deweloper?

  Jakie koszty ponosi deweloper? O stabilności dewelopera świadczy jego doświadczenie (jest na rynku od dawna) oraz jakość realizowanych projektów (nie ma wieloletniej budowy i opóźnień, a mieszkańcy nie narzekają na kruszący się tynk i brud na podwórkach). Taki deweloper ma wszystkie dokumenty do pracy i jest gotowy pokazać je kupującemu a także gwarantuje zakup wszystkich niezbędnych materiałów do ukończenia budowy domów. Możesz bez obaw zainwestować swoje oszczędności w nieruchomości, jeśli zastosujesz się do kilku prostych zasad: wybierz rzetelnego dewelopera, szybko zrealizowany projekt z nowoczesną koncepcją w zagospodarowanej lokalizacji. I nie zapomnij o dogodnych instrumentach finansowych dla najbardziej opłacalnych inwestycji od dewelopera.

  Jakie koszty ponosi deweloper?

  Deweloper realizując inwestycję budowlaną ponosi koszty wszystkich uzyskiwanych pozwoleń, materiałów budowlanych, wynagrodzeń dla pracowników. Przyszli właściciele mieszkań dokonują wpłat na wybrane mieszkanie, najczęściej w kilku etapach, mogą to być wpłaty gotówkowe, przelewy lub transze z banku przy kredycie hipotecznym. Najwięcej niepewności wiąże się z podziałem kosztów sporządzenia umowy deweloperskiej. Wiele osób jest zdania, że wszystkie koszty ponosi deweloper, jednak nie jest to prawdą.

  Koszty umowy deweloperskiej zawieranej w formie aktu notarialnego ponoszą obydwie strony to znaczy: kupujący i deweloper w równych częściach. Z podpisaniem takiej umowy wiążą się także koszty sądowe, które są również dzielone na pół. Nabywca mieszkania i deweloper otrzymują odpis aktu notarialnego, jeżeli potrzebna jest dodatkowa kopia każda ze stron będzie musiała pokryć jej koszt. Innym rodzajem umowy podpisywanej między kupującym a deweloperem jest umowa przyrzeczenia. Najczęściej jej koszt pokrywany jest przez kupującego, ale można uzgodnić inne rozwiązanie to znaczy przeniesienie tych kosztów na dewelopera.

  Jakie czynności deweloperskie składają się na koszty które musi ponieść?

  Na pewno jest to zakup działki budowlanej, dopełnienie wszelkich procedur technicznych, administracyjnych i prawnych. Deweloper jest zobowiązany do zadbania o uzyskanie projektu zagospodarowania terenu, na którym planowana jest budowa obiektu. Ciąży na nim wybór firmy budowlanej która zrealizuje projekt, uzgodnione koszty ponosi deweloper. Jego zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem założeń projektowych i zgodności z planami budowy mieszkań (domów).  

  Jaki finansowane są koszty inwestycji ponoszone przez dewelopera?      

  Sposób finansowania inwestycji jest dla wielu osób podstawą wyboru konkretnego dewelopera. Istnieje wiele możliwości, mogą posiadać własne środki finansowe, ale często bazują na kredytach bankowych lub realizują płatności z wpłat dokonywanych przez klientów. Inwestorzy najbardziej cenią deweloperów, którzy dysponują własnymi pieniędzmi na pokrywanie wszelkich kosztów. Mają świadomość, że bierze on na siebie pełną odpowiedzialność i jest pewien zrealizowania projektu na czas. Jest to podstawą uzyskana przez dewelopera oczekiwanego zysku bez ryzyka finansowego. W przypadku kredytowania inwestycji deweloper jest bardzo dokładnie sprawdzany przez bank. Jeżeli istniałoby jakiekolwiek ryzyko, nie otrzymałby on kredytu. Dlatego kupujący podpisując umowę deweloperską z takimi przedsiębiorcami, uzyskują większą pewność zrealizowania budowy w terminie.

  Koszty wykonania zastępczego – czy koszty są po stronie dewelopera?

  Przy odbiorze mieszkania (domu) kupujący może zauważyć pewne wady lub niedociągnięcia. Wtedy pojawia się konieczność ich naprawienia przez dewelopera. Czasami inwestorzy zlecają wykonanie poprawek innej firmie budowlanej kosztami obciążając dewelopera. Czy deweloper zawsze wyraża zgodę na takie działania nabywcy? Jeżeli w zapisach umowy nie ma punktu mówiącego o możliwości likwidowania usterek na koszt i ryzyko dewelopera, zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego. A mówią one, że kupujący może usunąć wadę na własną rękę tylko w sytuacji posiadania upoważnienia wydanego przez sąd.

  Takie przepisy są dobre dla dewelopera, ponieważ niespełnienie konkretnych przesłanek ustawowych, eliminuje konieczność zwrotu poniesionych przez nabywcę kosztów. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy nabywca dokonał usunięcia usterki na własną rękę, ponieważ deweloper nie usunął w terminie stwierdzonej wady. Sprzedawca mieszkania jest zobowiązany do ponoszenia kosztów naprawy lub wymiany a dokładnie: demontażu, robocizny, ponownego montażu, kosztów materiałów. Jeżeli kupujący usunął wadę przed wyznaczonym terminem wykonania takich działań przez sprzedawcę, nie będzie miał prawa do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów.  

  Ważne dla inwestora!

  Możesz bez obaw zainwestować swoje oszczędności w nieruchomości, jeśli zastosujesz się do kilku prostych zasad: wybierz rzetelnego dewelopera, szybko zrealizowany projekt z nowoczesną koncepcją w zagospodarowanej lokalizacji. I nie zapomnij o dogodnych instrumentach finansowych dla najbardziej opłacalnych inwestycji od dewelopera. Za półtora lub dwa lata wprowadzisz się do nowego mieszkania, które do tego czasu stanie się jeszcze bardziej wartościowe.

  Jakie koszty ponosi deweloper?