Zamknij

  SKONTAKTUJ SIĘ

  Zostaw nam swoje dane kontaktowe - wrócimy z informacją w dogodnym dla Ciebie przedziale godzinowym!

  Wybierz godzinę kontaktu

  Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Marina Developer Sp. z o.o.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego skierowanej do mnie informacji handlowej.

  Zamknij

  Inwestycje mieszkaniowe

  ClubHouse CLUBHOUSE Szczecin Więcej
  Apartamenty Warszewo Apartamenty 101 Szczecin Więcej
  Półwysep Dziwnów Półwysep Dziwnów Dziwnów Więcej

  Inwestycje komercyjne

  Judyma JUDYMA Szczecin Więcej
  Hangar HANGAR Szczecin Więcej
  Zamknij
  Apartamenty Warszewo Apartamenty Warszewo Szczecin Więcej
  Międzywodzie Park Międzywodzie Park Międzywodzie Więcej
  Warszewo Przy Parku Warszewo Przy Parku Szczecin Więcej
  Inwestycja:
  Apartamenty Warszewo
  Zmień

  Jakie dokumenty powinien udostępnić deweloper przy odbiorze domu?

  Jakie dokumenty powinien udostępnić deweloper przy odbiorze domu? Zakup domu od dewelopera pozwala uniknąć samodzielnego przechodzenia przez wszystkie etapy budowy. Nie trzeba analizować przepisów budowlanych, zatrudniać ekip do kolejnych prac i nadzorować ich przebiegu. Jeżeli budowa dobiegła końca, trzeba zadbać, aby deweloper udostępnił dokumenty przy odbiorze domu. Prawo budowlane (Dz. U. 2016.290 z dnia 2016.03.08) jasno wskazuje, że oddając do użytkowania dom, inwestor ma obowiązek przekazać właścicielowi odpowiednią dokumentację budowy a także dokumentację powykonawczą. Ponadto ważne jest, aby uzyskać od dewelopera instrukcje obsługi oraz eksploatacji nie tylko domu, ale również, instalacji i urządzeń jakie się w nim znajdują.

  Jakie dokumenty powinien udostępnić deweloper przy odbiorze domu?

  Przed podpisaniem umowy przenoszącej własność wykonywany jest odbiór techniczny domu, jeżeli oczywiście deweloper uzyskał pozwolenie na użytkowanie. W przypadku odbioru domu przez skierowaną przez nas firmę zewnętrzną będzie niezbędna dokumentacja z załącznikami do umowy zawartej z deweloperem. Jeżeli doszło do stwierdzenia usterek muszą one zostać wpisane w protokół odbiorczy, dzięki czemu deweloper ustosunkuje się do uwag i dokonuje napraw.

  Ważne! Aby doszło do przeniesienia własności niezbędny jest dokument potwierdzający przejście odbioru domu, podpisany przez nabywcę i dewelopera. Jeżeli odbiór techniczny będzie bezusterkowy nastąpi przekazanie kluczy do nowego domu, a także furtki, bramy. Jednak formalnie przeniesienie własności nastąpi po podpisaniu aktu notarialnego, który poprzedza rozliczenie finansowe z deweloperem i zapisanie tego faktu w księdze wieczystej. Czym jest dokumentacja budowy? To nie tylko pozwolenie na budowę i projekt budowlany, ale również dziennik budowy, rysunki uzupełniające, umowy o przyłączenie obiektu do sieci, instalacji gazowej, protokoły odbioru przyłączy.

  Dokumenty przekazywane przez dewelopera przy odbiorze domu – instrukcja użytkowania

  Dobry deweloper udostępnia przy odbiorze domu instrukcje użytkowania, które są ważnymi dokumentami informującymi jak należy postępować z jego konkretnymi elementami, jak je użytkować i konserwować. Sprawą istotną jest to, że nie stosując się do zapisów instrukcji można utracić uprawnienia z tytułu gwarancji lub rękojmi. Co to oznacza dla właściciela domu? Deweloper może nie uznać wady, jeżeli ustali, że nabywca nie postępował zgodnie z instrukcją użytkowania. Jeżeli dom wyposażono w urządzenia o skomplikowanej obsłudze jak na przykład inteligentna automatyka sterująca, piec grzewczy, deweloper powinien również przekazać instrukcje ich użytkowania. Ważne są również protokoły z przeglądu kominiarskiego i prób ciśnieniowych.

  Świadectwo charakterystyki energetycznej domu

  Deweloper ma obowiązek udostępnienia nabywcy domu takiego dokumentu jak świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. Jest to zawarte w ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 roku. Czy taki dokument jest potrzebny? Tak, jest on ważny w przypadku późniejszej sprzedaży domu. Czy można sporządzić taki dokument we własnym zakresie? Tak, ale trzeba liczyć się z dużymi kosztami.  

  Czy deweloper udostępnia gwarancje na urządzenia i materiały budowlane?

  Czasami deweloper przenosi na właściciela domu prawa, które wynikają z gwarancji jakich udzielił producent konkretnych urządzeń oraz materiałów budowlanych. Jeżeli zostanie stwierdzona usterka można kontaktować się w tej sprawie bezpośrednio z gwarantem (producent lub dystrybutor ponoszący odpowiedzialność wynikającą z gwarancji). Jest to dobre rozwiązanie, ponieważ uwalnia nabywcę domu od pośrednictwa dewelopera i zapewni sobie efektywną naprawę usterki, gdyby na przykład doszło do likwidacji działalności gospodarczej przez dewelopera. Dlatego warto zadbać o udostępnienie takich dokumentów gwarancyjnych w których zawarty jest czas trwania gwarancji, co jest objęte gwarancją oraz kto ją realizuje.  

  O jakie jeszcze dokumenty można ubiegać się od dewelopera?

  Podczas odbioru domu od dewelopera trzeba zwrócić uwagę na takie dokumenty jak pomiar jego powierzchni, jest to dokument, niezbędny do określenia wymiaru podatku od gruntu. Praktyką deweloperską jest również przekazanie nabywcy domu dokumentacji zdjęciowej z budowy, która pozwala dokładnie określić, w jakim miejscu znajdują się przewody.

  Przed podpisaniem odbioru technicznego domu od dewelopera

  Udając się na odbiór techniczny trzeba zabrać ze sobą umowę deweloperską oraz projekt domu. Dzięki temu uda się sprawdzić zapisy w dokumentacji oraz uzgodnienia z deweloperem ze stanem rzeczywistym.

  Co należy sprawdzić w czasie odbioru technicznego domu:

  • Zgodność wymiarów we wszystkich pomieszczeniach.
  • Zgodność grubości ścian nośnych (wewnętrznych i zewnętrznych).
  • Czy ściany są proste i nie widać nierówności.
  • Czy wykonane zostały wszystkie dopływy i odpływy wody widoczne w projekcie.  
  • Czy okna i drzwi otwierają i zamykają prawidłowo a ościeżnice nie trą oraz czy szyby nie są porysowane lub pęknięte.
  • Czy nie ma przecieków na połączeniach.
  • Czy zgodna jest liczba przewodów wentylacyjnych, czy w przewodzie kominowym jest ciąg oraz czy na dachu są wywiewki wentylacyjne od pionów kanalizacyjnych.
  • Czy przeprowadzono obróbki blacharskie dachu i zainstalowano rynny i rury spustowe.

  Podsumowanie

  Deweloper przy odbiorze domu powinien udostępnić następujące dokumenty:

  • Potwierdzenie zakończenia budowy wraz z decyzją o pozwolenie na budowę.
  • Dziennik budowy oraz projekt budowlany.
  • Protokoły odbioru instalacji oraz przeglądu kominiarskiego.
  • Księga wieczysta, ponieważ posiada prawne informacje o budynku.
  • Inwentaryzacja powykonawcza oraz geodezyjna.
  • Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.
  • Gwarancje na urządzenia oraz materiały budowlane wykorzystane do budowy domu.

  Przy odbiorze domu od dewelopera trzeba sprawdzić zgodność domu ze standardem wykończenia oraz rzutem projektowym. Ponadto ważne jest czy wykonanie domu spełnia polskie normy budowlane. Umowę przeniesienia własności należy podpisać u notariusza a następuje to najczęściej w ciągu kilku miesięcy od odbioru, gdy deweloper załatwi niezbędne formalności z nadzorem budowlanym.

  Jakie dokumenty powinien udostępnić deweloper przy odbiorze domu?