Zamknij

  SKONTAKTUJ SIĘ

  Zostaw nam swoje dane kontaktowe - wrócimy z informacją w dogodnym dla Ciebie przedziale godzinowym!

  Wybierz godzinę kontaktu
  Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych zgodnie z treścią ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Marina Developer Sp. z o.o.
  Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego skierowanej do mnie informacji handlowej.


  Zamknij

  Inwestycje mieszkaniowe

  ClubHouse CLUBHOUSE Szczecin Więcej
  Apartamenty Warszewo Apartamenty 101 Szczecin Więcej
  Półwysep Dziwnów Półwysep Dziwnów Dziwnów Więcej

  Inwestycje komercyjne

  Judyma JUDYMA Szczecin Więcej
  Hangar HANGAR Szczecin Więcej
  Zamknij
  Apartamenty Warszewo Apartamenty Warszewo Szczecin Więcej
  Międzywodzie Park Międzywodzie Park Międzywodzie Więcej
  Warszewo Przy Parku Warszewo Przy Parku Szczecin Więcej
  Inwestycja:
  Apartamenty Warszewo
  Zmień

  Ile dni ma deweloper na usunięcie usterki?

  Ile dni ma deweloper na usunięcie usterki? Każdy kto kupuje nowe mieszkanie, nie może doczekać się jego odbioru i wprowadzenia się do swojego gniazdka. Gdy już przyjdzie dzień odbioru technicznego mieszkania, właściciel musi przybyć osobiście, ewentualnie wysłać swojego pełnomocnika, który w jego zastępstwie wykona odbiór lokalu. Trzeba pamiętać, że jest to bardzo ważne, ponieważ wszystkie niedociągnięcia należy zaznaczyć w protokole odbioru. Dotyczy to także zgodności z normami budowlanymi czy też założeniami projektu. W przypadku stwierdzenia usterek, deweloper ma określony czas na ich usunięcie, aby można było zamieszkać w lokalu.

  Ile dni ma deweloper na usunięcie usterki?

  Podczas odbioru technicznego warto wesprzeć się profesjonalnym doradztwem, ponieważ nie znając się na normach budowlanych trudno samodzielnie zauważyć ewentualne usterki. Jest to tak ważne, ponieważ każda z nich jest wpisana do protokołu odbioru a ten dokument staje się podstawą dochodzenia ich usunięcia w określonym terminie. Protokół jest podpisany przez kupującego oraz dewelopera, dlatego jest wiążącym dokumentem.

  W przypadku wykrycia usterki w mieszkaniu, deweloper na podstawie odpowiedniej ustawy jest zobowiązany do jej usunięcia. Wyznaczany jest termin na rozpatrzenie reklamacji zgodnie z protokołem oraz czas jej usunięcia. Ile czasu ma deweloper na usunięcie niedociągnięć? Według prawa, deweloper ma 14 dni na odpowiedź, czyli wydanie decyzji na temat uznania stwierdzonych przez kupującego wad lub odmowę ich uznania. Posiada on 30 dni na dokonanie usunięcia wad. Co się stanie, jeżeli deweloper nie usunie usunąć usterki w wyznaczonym czasie? Termin ten może zostać wydłużony.

  A co, jeśli deweloper nie uznaje wytkniętych wad?

  Musi przedstawić na piśmie uzasadnienie swojej decyzji. W przypadku gdy nie wyda stosownego oświadczenia i nie usunie wad, należy wysłać na piśmie wezwanie do ich usunięcia, podając termin. Jeżeli termin minął a usterka nie została usunięta, jednak dewelopera poinformował o przyczynach opóźnienia, warto poczekać na ich usunięcie i dokonanie ponownego odbioru.

  Jeżeli nie będzie odpowiedzi pozostaje nam skorzystać z prawa rękojmi, trzeba jednak wiedzieć, że czas usunięcia usterki będzie dłuższy. W przypadku rękojmi kupujący ma prawo żądać usunięcia wady lub zmiany lokalu na inny, zastosowania niższej ceny za mieszkanie a także odstąpić od umowy.

  Innym rozwiązaniem, z którego często korzystają kupujący którzy nie chcą korzystać z rękojmi, jest naprawienie wad na własny koszt a następnie przesłanie deweloperowi wezwania do zapłaty oczywiście łącznie kosztorysem wykonanych prac. Ostatecznym rozwiązaniem tego problemu jest droga sądowa i dochodzenie tam swoich praw. Jednak rzetelny deweloper wywiązuje się z nałożonych terminów i oddaje nabywcy lokal wolny od jakichkolwiek wad. 

  Co wchodzi w zakres rękojmi dewelopera?

  Wady mogą być nie tylko fizyczne, ale również prawne które wynikają z zawartej umowy deweloperskiej. Daje to nabywcy uprawnienia z tytułu rękojmi dewelopera. Kodeks cywilny podaje odpowiedzialność dewelopera za takie usterki. Kiedy mówimy o wadzie fizycznej? Gdy nie jest ona zgodna z zapisami umowy. Czyli lokal nie nadaje się do korzystania z niego zgodnie z przeznaczeniem. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy jest ono możliwe tylko wtedy, gdy wady w znaczący sposób czynią lokal niezdatny do użytku.

  Inne uprawnienia z tytułu rękojmi stanowią wady, które deweloper uznał za niemożliwe do usunięcia i wykonawca odmawia ich naprawy. W przypadku poinformowania nabywcy o danej wadzie w momencie zakupu mieszkania, deweloper nie ponosi odpowiedzialności za naprawę. Ważne! Rękojmia dewelopera wynosi pięć lat od momentu odbioru mieszkania. W przypadku stwierdzenia usterki nabywca powinien ją przedstawić deweloperowi w ciągu roku, istnieje także możliwość przedłużenia tego okresu do pięciu lat.

  Z czego wynikają opóźnienia w usunięciu usterki wg protokołu odbioru?

  Takie opóźnienia często wynikają z wydłużonego czasu wykonania przez producenta elementów które podlegają wymianie. Najczęściej jest to obserwowane w przypadku wad oszklenia. Jeżeli usterki są nieznaczne, może pomóc szlifowanie, jednak, gdy na szybach widoczne są rysy, przewyższające wartości podane w normie budowlanej deweloper podejmuje decyzję o wymianie oszklenia. A to jednocześnie wiąże się z czekaniem na dostarczenie nowych materiałów.

  Trzeba zaznaczyć, że w chwili podawania wad do protokołu odbioru, kupujący nie może przewidzieć, sposobu ich usunięcia, ponieważ jest to zależne od stosowanej przez dewelopera technologii. Najczęściej za naprawę uznanych usterek odpowiedzialność ponosi generalny wykonawca inwestycji oraz jego podwykonawcy. Tego czy deweloperowi wystarczy 30 dni na usunięcie usterki będzie można się dowiedzieć dopiero podczas jej usuwania. Ponowny odbiór mieszkania ma celu sprawdzenia jakości naprawienia usterek, które zostały wskazane w protokole odbioru. Dobry deweloper w ciągu 30 dni usuwa wady a oddawane mieszkanie spełnia normy budowlane oraz wymagania nabywcy.

  Zakup mieszkania tylko od sprawdzonego dewelopera

  Kupując mieszkanie od sprawdzonego dewelopera ilość usterek jest minimalna i łatwa do naprawienia a sprzedawca usuwa je w wyznaczonym terminie. Nie ma mowy o znalezieniu błędów w wylewkach, ponieważ solidna firma zatrudnia tylko rzetelnych fachowców znających się pracach budowlanych. Deweloper dbający o zadowolenie nabywcy dokłada starań, aby mieszkania spełniały wymagania i stały się odpowiedzią na jego potrzeby. Projektując budynki wielorodzinne zgodnie z myślą architektoniczną, profesjonalny deweloper przestrzega nałożonych norm i dba o wprowadzenie niezbędnych udogodnień. Ważne! Uzyskanie kredytu na wykonanie inwestycji jest już wskazówką, że deweloper pomyślnie przeszedł weryfikację banku, który zawsze kontroluje harmonogram budowy, kosztorys oraz zobowiązania. Takiemu deweloperowi można zaufać i spokojnie czekać na zakończenie inwestycji oraz odbiór mieszkania.

  Ile dni ma deweloper na usunięcie usterki?